Vereniging

De VNAA is de Vereniging Noordelijke ArbeidsrechtAdvocaten.

Haar leden zijn werkzaam in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Het zijn advocaten die actief zijn in het arbeidsrecht. Sommigen zijn uitsluitend werkzaam op dit rechtsgebied, voor anderen vormt het arbeidsrecht een belangrijk deel van hun praktijk.

Om lid te kunnen zijn van de VNAA wordt in artikel 4 lid 1 van de statuten bepaald:

“Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die ingeschreven als advocaat in de arrondissementen Assen, Groningen en Leeuwarden en tenminste vijf jaar de praktijk als advocaat hier ter lande hebben uitgeoefend en tenminste 1/3 van de normale volle werkweek zich in de uitoefening van hun praktijk als advocaat bezig houden met het arbeidsrecht en dat ook tenminste reeds het laatste jaar voor hun toetreding hebben gedaan.”

De VNAA organiseert jaarlijks cursussen waardoor de leden op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied.

 

Bestuursleden:

Emerens van Dijk – voorzitter
Torenlaan 5, 9401 HN Assen
Postbus 399, 9400 AJ Assen
0592 – 311001
vandijk@bierens-vanboven.nl

Jan Bijlholt – secretaris
Nipkowweg 17, 8501 XH Joure
Postbus 120, 8500 AC Joure
0513 – 415655
jbijlholt@aldersebaas.nl

Jochem Frons – penningmeester
Zoom 2, 9405 PS Assen
Postbus 300, 9400 AH Assen
0592 – 393300

j.frons@triplaw.nl