Vereniging

De VNAA is de Vereniging Noordelijke ArbeidsrechtAdvocaten.

Haar leden zijn werkzaam in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Het zijn advocaten die actief zijn in het arbeidsrecht. Sommigen zijn uitsluitend werkzaam op dit rechtsgebied, voor anderen vormt het arbeidsrecht een belangrijk deel van hun praktijk.

Om lid te kunnen zijn van de VNAA wordt in artikel 4 lid 1 van de statuten bepaald:

“Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die ingeschreven als advocaat in de arrondissementen Assen, Groningen en Leeuwarden en tenminste vijf jaar de praktijk als advocaat hier ter lande hebben uitgeoefend en tenminste 1/3 van de normale volle werkweek zich in de uitoefening van hun praktijk als advocaat bezig houden met het arbeidsrecht en dat ook tenminste reeds het laatste jaar voor hun toetreding hebben gedaan.”

De VNAA organiseert jaarlijks cursussen waardoor de leden op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied.

 

Bestuursleden:

Niek Entzinger – voorzitter
Van Elmptstraat 2, 9723 ZL Groningen
Postbus 723, 9700 AS Groningen
050 – 5757412
n.entzinger@dehaanlaw.nl

Jannet Terpstra – secretaris
Ossenmarkt 7, 9712 NZ Groningen
Postbus 7015, 9701 JA Groningen
050 – 31 40 840
terpstra@boutadvocaten.nl

Jochem Frons – penningmeester
Zoom 2, 9405 PS Assen
Postbus 300, 9400 AH Assen
0592 – 393300
j.frons@triplaw.nl